Home Nice to know: behavior Goby & shrimps
Goby & shrimps

Liefde is blind en voor het leven: Het verhaal van de grondel en de garnaal

Symbiose betekent dat 2 organismen niet zonder elkaar kunnen leven, en dat ze beide voordeel hebben van eigenschappen die ze met elkaar delen.

Een van de meest bijzondere symbiose-vormen die onder water gezien kan worden is die van de grondel en Alpheus garnaal. Als ze nog peuter zijn vinden ze elkaar, en blijven voor het leven aan elkaar gebonden. Ze verdelen het huishoudelijk werk als volgt:

De garnaal is nagenoeg blind, maar wel een sterke holengraver. Hij graaft de tunnel waarin ze beiden wonen, en onderhoudt op bijna elk moment van de dag de tunnel . De tunnel biedt voor de garnaal, maar ook voor de grondel, een perfecte bescherming tegen predatoren.

De grondel zorgt voor het eten; hij of zij ligt vlak buiten de tunnel op de loer voor een lekkere hap. Deze deelt hij met de garnaal.

Als er gevaar dreigt trilt de grondel met zijn vinnen. Doordat de garnaal continu contact houdt door met zijn antenne  de grondel aan te raken, krijgt de garnaal direct het signaal door, en samen verdwijnen ze naar de veilige catacomben van de tunnel.

 

Love is blind and for life: The story of the goby and shrimp

Symbiosis means that 2 organisms cannot live without eachother, and that they both benefit of eachothers complementary traits. One of the most obvious symbiotic relationships under water involves the shrimp goby and the commensal Alpheus shrimp. When they are totlers they find eachother to never leave eachother again. They divide everyday bussines as follows:

The shrimp is nearly blind, but a strong burrower. He burrows the tunnel in which they both live, and maintains it every minut of the day. The tunnel provides protection from predators for both the shrimp and goby.

The goby takes care of the food; he or she lays just outside the tunnel lurking for a tasty bite. Left-overs are shared with the shrimp.

When danger is scented the goby flicks its fins. The shrimp keeps its antennae touching the goby's tail, and the crucial information is passed on immediately. Together they disappear into the safe catacombs of the tunnel.

 

 

Valid XHTML and CSS.